Hỏi về việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường PTTH

Ngày hỏi:02/01/2013
Ngày 08/12/2012 tôi đã hỏi về điều lệ trường học và cổng thông tin điện tử đã cho tôi biết tham khảo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Sau khi tham khảo tôi đã năm được điều lệ. Đến nay tôi xin hỏi Hiệu trưởng trường THPT Dương xá đã làm Hiệu trưởng được 2 nhiệm kỳ tại Trường THPT Dương xá đến nay đã hết thời hạn của nhiệm kỳ 2. Có phải thực hiện theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT không ? Người hỏi: Duong Xa ( 01:38 02/01/2013)

Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu Phó của trường THPT công lập thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Điều 18, Chương II của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Dương Xá.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.