Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Ngày hỏi:26/07/2017

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Diệu Ái, tôi đang làm việc tại một công ty kinh doanh tiền chất thuốc nổ, chuyên cung cấp tiền chật thuốc nổ cho thị trường trong nước. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ của công ty tôi bị hư hỏng do không bảo quản tốt, nên công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ lên cơ quan có thẩm quyền. Cho tôi hỏi, thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Diệu Ái (dieuai*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Cụ thể là:

Hồ sơ quy định tại các điểm a, b và c khoản này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ mà bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại; văn bản nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý;

Trên đây là nội dung tư vấn về thời hạn giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Để biết thêm chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.