Bổ nhiệm lại đối với hiệu trưởng

Ngày hỏi:27/03/2013
Cháu thấy nói làm hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường, nhưng ở trường MN Yên nghĩa quận Hà đông cháu thấy cô hiệu trường làm từ ngày cháu đi học mẫu giáo và bây giờ vẫn thấy cô ý làm hiệu trưởng như vậy cô ấy làm phải được 20 năm, thế là thế nào ah, hay lại có thay đổi gì không? Cháu nghe nói ở trường này có cô Liễu sinh con thứ ba (đẻ cố lấy thằng con trai) mà lại được đưa vào cán bộ nguồn và chuẩn bị lên làm hiệu phó nữa (vì cô ý là em họ của cô hiệu trưởng mà) như vậy là đúng hay sai ah. Cháu rất mong các bác các cô sớm cho cháu biết với vì cháu đang muốn về trường này công tác. Cháu xin cảm ơn các bác các cô ah. Người hỏi: Lê lan Ank ( 13:19 27/03/2013)

Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

- Về việc bổ nhiệm hiệu trưởng, đề nghị bạn tham khảo Mục 3 – Điều 16 và Điều 17 của Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Về Ban hành điều lệ trường mầm non.

- Về việc các hình thức xử lý kỷ luật sinh con thứ 3 (đối với Đảng viên), đề nghị bạn tham khảo câu trả lời tại đây

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.