Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Ngọc. Gần đây, tôi có theo dõi tin tức, báo đài về tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam. Tôi được biết tập đoàn này thuộc sở hữu của Nhà nước nhưng tôi không biết là Nhà nước có nghĩa vụ gì đối với tập đoàn này? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0162***)  

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL được quy định tại Điều 21 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

- Đầu tư đủ vốn điều lệ cho VIETTEL.

- Tuân thủ Điều lệ này.

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VIETTEL trong phạm vi số vốn điều lệ của VIETTEL.

- Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh của VIETTEL.

- Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của VIETTEL.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung này, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định tương tự tại Điều 6 Nghị định 99/2012/NĐ-CP như sau:

- Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.

- Tuân thủ Điều lệ công ty.

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản của công ty.

- Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay của công ty.

- Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin