Có bị coi là lấy 2 chồng khi chồng cũ mất tích bỗng trở về?

Ngày hỏi:04/07/2017

Tôi và chồng kết hôn từ năm 2000. Cuối năm đó anh đi xuất khẩu lao động rồi bặt vô âm tín. Năm 2006, tòa án tuyên bố chồng tôi mất tích. Năm 2016, tôi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Bỗng nhiên, tuần vừa qua, anh ấy trở về. 

Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân của tôi và người chồng hiện tại có hợp pháp không? Tài sản giữa tôi và người chồng cũ được giải quyết thế nào? Chồng cũ tôi là trẻ mồ côi nên sau khi bị tuyên bố đã chết, tài sản đều do tôi quản lý.

Tôi và chồng cũ mới cưới thì anh ấy đã đi xuất khẩu nên vẫn chưa có con chung.

Phạm Bích Ngọc

Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết, thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án”.

Khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về như sau: “Khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác, quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật”.

Theo quy định nói trên, quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ chấm dứt kể từ ngày chết của chồng cũ của chị được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. Trong trường hợp này, người chồng cũ của chị bị tuyên bố chết mà trở về nhưng chị đã kết hôn với người khác nên quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục, quan hệ hôn nhân được xác lập giữa chị với người chồng hiện tại vẫn hợp pháp, có hiệu lực pháp luật.

Quan hệ tài sản với chồng cũ

Điểm b Khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về: "Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục, tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn”.

Theo thông tin cung cấp, chị đã kết hôn với người khác, do đó hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục. Tài sản của chị và người chồng cũ vẫn chưa chia và do chị quản lý nên theo quy định nói trên, tài sản giữa chị và người chồng cũ có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng cũ của chị đã chết có hiệu lực được giải quyết theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp này, việc giải quyết tài sản do chị và người chồng cũ của chị thỏa thuận, nếu không đạt được, theo yêu cầu của chị và người chồng cũ, Tòa án sẽ giải quyết:

+ Tài sản riêng của chị thuộc quyền sở hữu của chị, tài sản riêng của người chồng cũ thuộc quyền sở hữu của người chồng cũ.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà chị và người chồng cũ có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp chị và người chồng cũ có thỏa thuận khác.

+ Tài sản chung của chị và chồng cũ sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: hoàn cảnh gia đình; công sức đóng góp của từng người vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập…

Tài sản chung được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng, phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

  • Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
  • Click để xem thông tin