Chủ đầu tư có phải thành lập tổ giám sát công trình xây dựng?

Ngày hỏi:19/06/2017

Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề này muốn được hỗ trợ như sau: Công ty tôi đang xây dựng nhà làm việc, có ban quản ký dự án kiêm nhiệm, có thuê tư vấn giám sát vậy thì chủ đầu tư có phải thành lập tổ giám sát của chủ đầu tư không và hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư là như thế nào ?

Mỹ Duyên (duyen***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Về tổ giám sát của chủ đầu tư thì sẽ do chủ đầu tư quyết định thành lập, không có quy định bắt buộc phải thực hiện thành lập.

Vấn đề quản lý, giám sát chất lượng ở đây là do chủ đầu tư tự xây dựng, thực hiện. Chủ đầu tư có thể có một bộ phận riêng chuyên quản lý việc thực hiện thi công xây dựng công trình của mình hoặc với mỗi công trình thì cử người giám sát, thành lập tổ giám sát.

Còn hệ thống quản lý chất lượng công trình là tập hợp những văn bản, quy định của chủ đầu tư, những bộ phận, cơ cấu được chủ đầu tư lập ra để quản lý chất lượng công trình. Hệ thống này như thế nào thì sẽ do chủ đầu tư tự quyết định

Hệ thống này chủ yếu sẽ thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các Nghị định, Thông tư về quản lý chất lượng công trình như Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Và thực tế thì Ban quản lý công trình của công ty bạn chính là một trong những cơ cấu, bộ phận dùng để quản lý, giám sát chất lượng chính công ty bạn.

Như vậy, việc giám sát trên hoàn toàn là do các bên chủ động thực hiện, không có quy định nào bắt buộc các bên phải thành lập tổ chức giám sát này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thành lập tổ giám sát chất lượng công trình xây dựng. Để có thể hiểu rõ hơn về nội dung tư vấn này, bạn vui lòng tham khảo chi tiết thêm tại Nghị định 46/2015/NĐ-CPNghị định 59/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.