Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống nước ngoài hiện trường

Ngày hỏi:01/02/2010
Trong tiêu chuẩn nghiệm thu của hệ thống cấp thoát nước có quy định là: Trước khi nghiệm thu toàn tuyến ống bắt buộc phải thử áp lực đường ống. Tuy nhiên trong thực tế hiện tại chưa thấy một tiêu chuẩn nào quy định về “Thử áp lực đường ống nước ngoài hiện trường”. Hiện tại các đơn vị thi công thường thử áp lực tuyến ống theo mỗi nơi một cách mà không có tiêu chuẩn để áp dụng. Tôi đã vào tổng cục tiêu chuẩn đo lường - số 8 Hoàng Quốc Việt Hỏi nhưng chỉ có tiêu chuẩn thử áp lực khí và thử ở trong nhà chứ thử toàn tuyến ngoài hiện trường thì không có.

Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

Việc thử áp lực đường ống cấp thoát nước trước khi nghiệm thu đã được quy định tại các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn TCVN 4519-1988: “Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu” quy định việc thử và nghiệm thu tại Phần 4 của tiêu chuẩn này.

2. Tiêu chuẩn TCVN 2942-1993: “ống và phụ tùng bằng ngang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực” quy định phương pháp thử tại Phần 4 của tiêu chuẩn này.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.