Người lao động đã mua bảo hiểm nhân thọ thì không tham gia bảo hiểm xã hội có được không?

Ngày hỏi:14/06/2017

Người lao động đã mua bảo hiểm nhân thọ thì không tham gia bảo hiểm xã hội có được không? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Khánh Linh, hiện đang làm việc tại Phòng Hành chính – nhân sự thuộc công ty AsiaFood, em muốn hỏi về vấn đề tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Công ty em có một người lao động làm việc tại công ty và đã ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, do đang thực hiện đóng Bảo hiểm nhân thọ nên không muốn tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tại công ty. Người lao động đã viết đơn xin không tham gia Bảo hiểm và được Ban giám đốc công ty chấp thuận nên công ty không thực hiện đóng Bảo hiểm đối với nhân sự đó. Vậy Công ty thực hiện không đóng Bảo hiểm xã hội đối với nhân sự đó có vi phạm luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! Email: khanhlinhtpk***@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo như nội dung bạn trình bày thì người lao động này làm việc tại công ty và đã ký hợp đồng lao động. Vì bạn không trình bày rõ nên Ban biên tập xem xét trường hợp này là người lao động ký hợp đồng lao động chính thức (hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 tháng). Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 "Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động" thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, công ty của bạn phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động này.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) cũng quy định rõ: "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động)." thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Như vậy, công ty của bạn phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động này.

Đối chiếu với 2 quy định trên thì việc công ty bạn không tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động trong trường hợp nêu trên là trái pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc người lao động đã mua bảo hiểm nhân thọ thì không tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ các quy định liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin