Trách nhiệm của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày hỏi:05/06/2017

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tiến Minh, tôi đang làm việc tại công ty liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để đáp ứng nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0125***)

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh;

b) Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối với các trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu địa chính trong phạm vi toàn tỉnh đối với các trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động của tất cả các đối tượng sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Tích hợp cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện và tổng hợp bổ sung vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp tỉnh.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2013/TT-BTNMT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.