Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày hỏi:05/06/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tiến Minh, tôi đang làm việc tại công ty liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để đáp ứng nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0125***)

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi toàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Phân công đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu;

c) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2013/TT-BTNMT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin