Trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày hỏi:05/06/2017

Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Bách, em đang học tại ĐH Kinh tế TPHCM. Em đang học về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và sắp tới em có bài báo cáo về lĩnh vực này, nhưng có một số quy định em không biết, cụ thể là vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia? Vấn đề này được quy định trong văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (bach***@yahoo.com.vn)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Điều 28 Thông tư 46/2014/TT-BCT về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương như sau:

Vụ Khoa học và Công nghệ có các trách nhiệm sau:

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch năm năm QCVN, kế hoạch TCVN, kế hoạch QCVN hằng năm của Bộ Công Thương.

2. Tổ chức thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; thẩm tra, trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý và hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra về hoạt động quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

5. Đề xuất phân bổ kinh phí cho hoạt động tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

6. Đề xuất, chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Xây dựng quy trình ISO hóa về xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 46/2014/TT-BCT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin