Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ngày hỏi:30/05/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các công ty xổ số kiến thiết? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Mỹ, tôi đang là việc cho công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh. Vì tính chất công việc liên quan đến xổ số, lợi ích của công ty, tôi cần tìm hiểu các quy định của pháp luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các công ty xổ số kiến thiết? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0126***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các công ty xổ số kiến thiết được quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu đối với các công ty xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan;

- Phê duyệt định mức chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 10 Thông tư này;

- Phê duyệt nội dung và mức chi hỗ trợ phòng chống số đề, làm giả vé số theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này;

- Phê duyệt mức trích lập các quỹ và việc sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư này;

- Phê duyệt việc xử lý số dư quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này;

- Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số trong việc chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các công ty xổ số kiến thiết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 01/2014/TT-BTC.
Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin