Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài là gì?

Ngày hỏi:24/05/2017

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Long, sống tại Tp.HCM, hiện đang làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá. Tôi đang tìm hiểu về cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài. Cho tôi hỏi cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài được quy định tại Điều 12 Nghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá như sau:

1. Doanh nghiệp thẩm định giá được đặt cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư của Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đặt cơ sở hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài, doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo bằng văn bản kèm theo tài liệu có liên quan cho Bộ Tài chính để quản lý, giám sát.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 89/2013/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.