Chế độ truyền phát số liệu quan trắc trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3 được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:23/05/2017

Chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3 được quy định ra sao? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Hoài Nhân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Thời gian gần đây, tôi thường quan tâm đến lĩnh vực khí tượng thủy văn và thấy nó khá thú vị. Một vài vấn đề tôi còn chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp tôi, hiện nay pháp luật quy định ra sao về chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3? Tôi có thể xem thêm nội dung này ở đâu? Xin cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe! Hồ Hoài Nhân (0977****)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3 được quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Cụ thể như sau:

Trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3 thuộc danh Mục phải truyền phát số liệu thực hiện truyền phát số liệu ngay sau khi kết thúc quan trắc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ truyền phát số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trạm thủy văn hạng 1, hạng 2, hạng 3. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 05/2016/TT-BTNMT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin