Trách nhiệm của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em

Ngày hỏi:01/07/2017

Trách nhiệm của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có biết được thông tin Luật Trẻ em năm 2016 sắp có hiệu lực, vấn đề mà tôi quan tâm là trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em theo quy định mới này sẽ ra sao, nhưng có vài vấn đề tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Minh Lý (ly***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em được quy định tại Điều 53 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em như sau:

1. Nhà trường tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp; bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề học sinh quan tâm thông qua các hình thức được quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật trẻ em.

2. Ban Giám hiệu nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh và xem xét, trả lời những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Giám hiệu trong thời hạn 07 ngày làm việc. Nội dung trả lời nêu rõ việc thực hiện hoặc không thực hiện, thời gian thực hiện, lý do không thực hiện ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh.

3. Ban Giám hiệu nhà trường có trách nhiệm gửi ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng, thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng không thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Giám hiệu và theo dõi việc trả lời để phản hồi cho học sinh.

4. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội hoặc bí thư chi đoàn phản ánh hoặc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh chuyển đến Ban Giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên trong trường hợp học sinh không muốn phản ánh trực tiếp vấn đề với Ban Giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên; thông tin việc tiếp thu, xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng cho học sinh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin