Căn cứ lập quy hoạch phát triển kinh tế biển

Ngày hỏi:16/05/2017

Căn cứ lập quy hoạch phát triển kinh tế biển gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang cư trú và làm việc tại Khánh Hòa. Địa phương chúng tôi vừa được phổ biến về định hướng mở rộng quy mô phát triển kinh tế biển tại vùng biển chúng tôi đang sinh sống. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi, việc lập quy hoạch phát triển kinh tế biển dựa trên những căn cứ nào? Tôi có thể tìm thông tin nội dung này ở đâu? Xin cảm ơn rất nhiều! Minh Luân (luannguyen***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Biển Việt Nam 2012, căn cứ lập quy hoạch phát triển kinh tế biển bao gồm:

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia;

b) Định hướng chiến lược phát triển bền vững và chiến lược biển;

c) Đặc điểm, vị trí địa lý, quy luật tự nhiên của các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo;

d) Kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển; thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của cả nước, của vùng và của các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương;

đ) Giá trị tài nguyên và mức độ dễ bị tổn thương của môi trường biển;

e) Nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Trên đây là quy định về căn cứ lập quy hoạch phát triển kinh tế biển. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Biển Việt Nam 2012.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin