Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện?

Ngày hỏi:16/05/2017

Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Xuân Nghĩa, là sinh viên, hiện đang thực tập tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Sau quá trình thực tập, em phải làm báo cáo tổng kết thực tập. Tuy nhiên, hiện em chưa rõ chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện là như thế nào? Nội dung này được văn bản nào quy định? Xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật giải đáp thắc mắc này giúp em. Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. xuannghiasteel***@gmail.com

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vấn đề chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện quy định tại Điều 6 Nghị định 37/2014/NĐ-CP cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh cụ thể như sau:

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

2. Trưởng phòng căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

4. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin