Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp?

Ngày hỏi:15/05/2017

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chuyển giao công nghệ, cho tôi hỏi đối với công nghệ không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, cơ quan nào sẽ có thẩm quyền cấp? Nội dung này do văn bản nào điều chỉnh? Xin chân thành cảm ơn!

Vũ Tuấn (0908****)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấpđược quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được gửi 01 (một) bản đến Bộ Khoa học và Công nghệ để quản lý tổng hợp.

Như vậy, trừ những trường hợp công nghệ thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường hợp còn lại thuộc thẩm quyền cấp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm nghị định 133/2008/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Khoa học và Công nghệ "