Kinh phí hoạt động của văn phòng luật bao gồm những kinh phí nào?

Ngày hỏi:15/05/2017

Kinh phí hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật bao gồm những kinh phí nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hà hiện đang là sinh viên ngành luật. Tôi muốn tìm hiểu về kinh phí hoạt động của văn phòng luật sư. Kinh phí hoạt động của văn phòng luật bao gồm những kinh phí nào? Nội dung này được văn bản nào quy định? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh phí hoạt động của văn phòng luật được quy định tại Điều 9 Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật, theo đó:

Trung tâm tư vấn pháp luật hoạt động theo cơ chế tự trang trải về tài chính. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật gồm:

1. Kinh phí để thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị - xã hội đối với Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chính trị - xã hội thành lập;

2. Kinh phí được cấp từ việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

3. Thù lao thu được từ hoạt động tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này;

4. Các khoản hỗ trợ của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật được trích từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp; các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài hỗ trợ cho hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra kinh phí họat động của trung tâm tư vấn pháp luật còn được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2010/TT-BTP.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề kinh phí hoạt động của văn phòng luật. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tìm hiểu thêm tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin