Nội dung sinh hoạt chuyên đề của buổi sinh hoạt chi bộ gồm những vấn đề gì?

Ngày hỏi:10/05/2017

Những vấn đề nào sẽ được nêu ra trong nội dung sinh hoạt chuyên đề của buổi sinh hoạt chi bộ? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Cho tôi hỏi phần nội dung sinh hoạt chuyên đề trong buổi sinh hoạt chi bộ Đảng gồm những vấn đề gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Linh Dương (duongnguyen***@gmail.com)

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Các vấn đề cần triển khai trong nội dung sinh hoạt chuyên đề của buổi sinh hoạt chi bộ Đảng được quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần B hướng dẫn 09/HD-BCTTW về nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

- Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

- Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém;

- Các giải pháp xây dựng nông thôn mới ;

- Việc xây dựng thôn (ấp, bản, làng...), khu phố (khu dân cư...) văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;

- Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

- Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng;

- Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

Trên đây là quy định về những vấn đề cần triển khai trong nội dung sinh hoạt chuyên đề của mỗi buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin