Chức sắc tôn giáo trong nước tham gia hoạt động tôn giáo bên ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam có được không?

Ngày hỏi:20/05/2017

Chức sắc tôn giáo trong nước tham gia hoạt động tôn giáo bên ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam có được không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Toàn cư trú tại Nghệ An. Qua tìm hiểu thông tin trên internet, tôi được biết có nhiều chức sắc tôn giáo Việt Nam ra nước ngoài tham gia các hoạt động tôn giáo tại nước ngoài. Xin hỏi pháp luật điều chỉnh về hoạt động này như thế nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giúp tôi giải đáp thắc mắc này. Xin cảm ơn.
Toannguyen19***@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 50 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 như sau:
1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
2. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài;
b) Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề tham gia hoạt động tôn giáo bên ngoài lãnh thổ Việt Nam của chức sắc tôn giáo trong nước, để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016.
Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin