Kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước có được ủy quyền cho người khác quản lý tiền mặt hay không?

Ngày hỏi:16/06/2017

Kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước có được ủy quyền cho người khác quản lý tiền mặt hay không? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề hoạt động trong kho bạc nhà nước, tôi muốn hỏi pháp luật hiện hành có cho phép kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước ủy quyền cho người khác quản lý tiền mặt hay không? Và nếu có thì việc ủy quyền này phải được tiến hành như thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc ủy quyền của kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư 33/2017/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống kho bạc nhà nước quy định như sau:

2. Kế toán trưởng được ủy quyền cho người khác trong tổ chức của mình có đủ điều kiện thực hiện toàn bộ hoặc từng phần công việc quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý.

3. Việc ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Văn bản ủy quyền phải tuân theo thể thức, được đóng dấu cơ quan của người ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Kế toán trưởng; khi ủy quyền cho người khác phải được thủ trưởng đơn vị có kho tiền chấp thuận.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước được phép ủy quyền cho người khác trong tổ chức của mình (người này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật) tham gia quản lý tiền mặt và việc ủy quyền phải được tiến hành bằng văn bản.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc ủy quyền quản lý tiền mặt của kế toán trưởng trong kho bạc nhà nước. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 33/2017/TT-BTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin