Tham gia BHYT theo đối tượng nào là đúng?

Ngày hỏi:09/05/2017

Bố của ông Lê Trung Thành (tỉnh Gia Lai) tham gia hoạt động kháng chiến đã được giải quyết chế độ 1 lần và được cấp thẻ BHYT hàng năm. Hiện bố ông làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND xã.

Cơ quan BHXH yêu cầu bố ông phải giảm BHYT theo diện người có công để tham gia theo diện người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phải trừ tiền BHYT. Ông Thành hỏi, như vậy có đúng không?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014: Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: Do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách Nhà nước đóng, do đối tượng và UBND cấp xã đóng.

Trường hợp bố của ông thuộc đối tượng tham gia BHYT là người có công đồng thời là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Vì vậy, bố của ông tham gia BHYT theo đối tượng người có công là đúng quy định.

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Click để xem thông tin