Quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao khi đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba đã được cấp thị thực

Ngày hỏi:08/04/2017

Quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao khi đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba đã được cấp thị thực được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Long, đang sinh sống tại Hà Nội, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao khi đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba đã được cấp thị thực được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Lê Long_090**)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao khi đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba đã được cấp thị thực được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 40 Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao, theo đó:

Nếu viên chức ngoại giao đi qua hoặc đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba mà nước này đã cấp thị thực cho người đó, trong trường hợp cần phải có thị thực, để đi nhận chức hoặc để trở lại nhiệm sở của họ, hoặc để về nước thì nước thứ ba cho người đó hưởng quyền bất khả xâm phạm và mọi quyền miễn trừ cần thiết khác của họ đi qua hoặc trở về. Nước thứ ba cũng làm như thế đối với những thành viên gia đình của viên chức ngoại giao đó được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao đó khi cùng đi với họ hoặc đi riêng để đến với họ hoặc để về nước.

Trên đây là tư vấn về quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao khi đang ở trên lãnh thổ một nước thứ ba đã được cấp thị thực. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin