Chi phí cho cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý chất lượng có được cơ cấu trong dự toán công trình không?

Ngày hỏi:18/08/2015
Cho em hỏi theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. và Quyết định số 10 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Cho em hỏi UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp III; IV trên địa bàn huyện, vậy chi phí cho cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý chất lượng có được cơ cấu trong dự toán công trình ko. Nếu có thì lấy chi phí theo hướng dẫn nào vậy anh. Em chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

Bạn Đào Duy Trọng thân mến, chi phí cho công tác kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được lập thành dự toán trong mục chi phí khác theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự toán chi phí được lập như các công tác tư vấn không có quy định tỷ lệ %, mà căn cứ vào công việc cụ thể của công tác kiểm tra, lập dự toán theo từng nội dung chi phí. Ví dụ : Chi phí xăng, xe, lương chuyên gia theo ngày công, thực hiện kiểm định (nếu có), văn phòng phẩm,... Dự toán này sẽ được phê duyệt trong tổng mức đầu tư và Chủ đầu tư thanh toán cho cơ quan kiểm tra theo chứng từ hợp lệ.

Tuy nhiên hiện nay Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP nên Sở chưa triển khai nội dung này.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.