Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng

Ngày hỏi:30/03/2017

Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Khánh Châu (chau****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng được quy định tại Điều 8 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 như sau:

1. Thành lập Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, gồm một đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ để chỉ đạo xử lý thông tin báo chí về những vấn đề được Chính phủ giao chủ trì xử lý; những nội dung liên quan đến quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng và Bộ Xây dựng; những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng ban hành.

2. Văn phòng Bộ thực hiện chức năng làm đầu mối theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền của Bộ Xây dựng; giúp Bộ trưởng, Người Phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.

Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực Bộ phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có liên quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý thông tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

3. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào điều kiện cụ thể phân công người phụ trách việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Trên đây là quy định về Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 130/QĐ-BXD .

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin