Việc thay thế trang thiết bị và phụ tùng của sàn nâng tàu

Ngày hỏi:29/03/2017

Việc thay thế trang thiết bị và phụ tùng của sàn nâng tàu được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thắng, đang sinh sống tại Trà Vinh, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi việc thay thế trang thiết bị và phụ tùng của sàn nâng tàu được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Hoàng Thắng_098**)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc thay thế trang thiết bị và phụ tùng của sàn nâng tàu được quy định cụ thể tại Tiểu mục 2.4.1.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BGTVT, theo đó:

Nếu cần thiết phải thay thế trang thiết bị và phụ tùng v.v… sử dụng trên sàn nâng tàu thì việc thay thế đó phải tuân thủ quy định đối với sàn nâng tàu hiện có. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị đó được chỉ rõ hoặc Đăng kiểm cho rằng cần thiết thì Đăng kiểm có thể yêu cầu thiết bị thay thế đó phải thỏa mãn Quy chuẩn hiện hành. Ngoài ra, thiết bị thay thế đó không được sử dụng vật liệu có chứa amiăng.

Trên đây là tư vấn về việc thay thế trang thiết bị và phụ tùng của sàn nâng tàu. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin