Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các cấp trong thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Ngày hỏi:13/03/2017

Tôi đang công tác tại ban hỗ trợ tuyên truyền. Thời gian tới địa phương chúng tôi có tổ chức một số lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo nên tôi rất quan tâm tới các quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Nay tôi có thắc mắc như sau: Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các cấp trong thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào? Rất mong nhận được trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn! Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các cấp trong thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, theo đó:

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh ở các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại địa phương, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện đúng quy định của pháp luật;

b) Đảm bảo việc giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo;

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các cấp trong thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, được quy định tại Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin