Chốt sổ bảo hiểm trong trường hợp công ty cũ đã giải thể

Ngày hỏi:03/03/2017

Bạn đọc leminhtu238@gmail.com hỏi: Công ty chúng tôi đóng BHXH ở BHXH huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo quy định lao động báo tăng mới sẽ được cấp sổ BHXH. Tuy nhiên, khi tôi báo tăng mới cho lao động thì BHXH huyện trả lời rằng, lao động này đã được cấp 02 sổ ở 02 đơn vị khác nhau. Tôi có hướng dẫn NLĐ đến đơn vị cũ để lấy sổ BHXH cũ. Tuy nhiên, khi người lao động quay trở lại lấy sổ BHXH thì một công ty đã giải thể, 01 công ty trả lời rằng chỉ cung cấp số sổ BHXH còn không trả sổ được vì còn nợ 8 tháng đóng BHXH của công ty. Người lao động thì không thể bỏ tiền 32.5% để có thể chốt sổ trong tháng 8 đó. Vậy, cho tôi hỏi, trường hợp này phải giải quyết như thế nào. Trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

1. Đối với trường hợp Công ty đã giải thể không còn nợ tiền BHXH thì đề nghị Ông/Bà hướng dẫn người lao động liên hệ với cơ quan BHXH nơi Công ty đã tham gia BHXH để được xác nhận thời gian tham gia BHXH vào sổ BHXH.

Trường hợp Công ty đã giải thể, còn nợ tiền BHXH: Quá trình thực hiện quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong việc xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc, BHTN của người lao động tham gia BHXH tại đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đã giải thể, phá sản còn có vướng mắc, BHXH Việt Nam đã báo cáo, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến giải quyết (Công văn số 3786/BHXH-BT ngày 20/9/2012 về việc xin ý kiến một số tồn tại, vướng mắc về BHXH; Công văn số 4775/BC-BHXH ngày 08/12/2014 về việc báo cáo tình hình nợ và đề xuất xử lý nợ BHXH, BHYT). Sau khi cơ quan này có ý kiến, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

2. Đối với trường hợp Công ty đang hoạt động, còn nợ tiền BHXH: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị Ông/Bà hướng dẫn người lao động đến Công ty đang hoạt động, còn nợ tiền BHXH, yêu cầu đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN và số tiền lãi của người lao động đã chấm dứt HĐLĐ để cơ quan BHXH xác nhận bổ sung quá trình đóng BHXH cho người lao động.

3. Sau đó, Ông/Bà hướng dẫn người lao động lập hồ sơ gộp tất cả các sổ BHXH đã có quá trình đóng, gửi cơ quan BHXH nơi Công ty Ông/Bà đang tham gia BHXH để thực hiện cấp lại 01 sổ BHXH mới, ghi toàn bộ quá trình đóng BHXH nhưng chưa hưởng các chế độ BHXH trước đó vào sổ BHXH mới cho người lao động.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.