Có được chốt sổ bảo hiểm khi công ty cũ chưa chốt sổ không?

Ngày hỏi:03/03/2017

Bạn đọc từ email unithu***t@gmail.com: Tôi làm ở công ty thứ 1 từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2011 (03 năm 03 tháng) thì Công ty ký quyết định cho tôi nghỉ việc. Công ty đóng BHXH cho tôi từ năm 2008 đến tháng 11/2010. Do công ty làm ăn thua lỗ nên từ năm 2010 đến năm 2011 công ty nợ BHXH nên chưa được giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Sau đó tôi làm ở công ty thứ 2, lấy số sổ cũ để tham gia BHXH ở công ty mới từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2015. Tháng 7/2015 công ty quyết định cho tôi nghỉ việc. Trong thời gian này công ty đã tham gia đóng BHXH đầy đủ nhưng sau khi nghỉ việc không thể chốt được sổ BHXH do công ty cũ chưa chốt sổ thời gian trước đó. Tháng 10/2016, tôi đến công ty thứ nhất thương lượng và giám đốc đã làm “bản cam kết” gửi cơ quan BHXH cam kết đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT cho cá nhân tôi. Xin hỏi BHXH Việt Nam như thế có được giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH theo quy định không?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, trường hợp Công ty thứ nhất đóng đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ đối với Ông/Bà thì được xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN đã đóng vào sổ BHXH làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.