Chốt sổ bảo hiểm trong trường hợp công ty còn nợ BHXH

Ngày hỏi:03/03/2017

Bạn đọc từ email nhi***n@gmail.com hỏi: Tôi tham gia BHXH ở công ty cũ đến tháng 8/2014 thì chuyển công tác rút sổ BHXH sang đơn vị mới tiếp tục đóng BHXH đến nay. Ở công ty cũ tôi nộp từ tháng 01/2003 nhưng do công ty cũ nợ BHXH năm 2014 nên tôi không được chốt sổ BHXH thời gian đã đóng. Vậy muốn chốt sổ BHXH thì tôi phải làm thế nào? Lên công ty cũ thì gần như đã giải thể.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, Ông/Bà đề nghị công ty đóng trước số tiền BHXH, BHYT, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ đối với Ông/Bà để được xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN đã đóng vào sổ BHXH.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.