Tự chốt sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp cũ nợ nần, không chốt được không?

Ngày hỏi:03/03/2017

Tôi đóng bảo hiểm xã hội số: 2214017903 tại đơn vị mở sổ đầu tiền từ tháng 4.2014. Tuy nhiên công ty chỉ đóng đến 30.10.2014, còn từ đây là công ty nợ, không đóng, tuy nhiên hàng tháng vẫn trích mức đóng bảo hiểm từ tiền lương của tôi. Tôi sinh con ngày 9.5.2015, không được giải quyết bất kỳ chế độ nào. Đến tháng 1.2016, tôi nghỉ việc mà không chốt sổ BHXH cho tôi. Tôi đến đơn vị mới vào tháng 3.2016, tiếp tục đóng vào số sổ cũ này. Nay tôi lại chuyển công tác và muốn xác nhận thời gian đóng tại đây. Nhưng cũng nhận được câu trả lời là phải chốt ở nơi đóng ban đầu. Đến nay khi tôi chuyển đơn vị mới, tôi có nguyện vọng đóng BHXH vào sổ mới (sổ cũ hoàn toàn không có khả năng chốt, doanh nghiệp nợ nần chồng chất). Nhưng được BHXH tỉnh QN không đồng ý, bắt tôi đóng vào số sổ cũ và phải nộp sổ về. Tại sao lại bắt khổ người dân chúng tôi. Làm sao tôi tự mình chốt sổ được trong khi doanh nghiệp cũ họ nợ nần, không chốt cho. Đi đòi, đi kiện cũng hết hơi. Tại sao đá quả bóng trách nhiệm cho người lao động. Tôi phải làm sao?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BH thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động. Do đó, bà yêu cầu đơn vị đóng đủ số tiền BHXH, BH thất nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng (nếu có) đối với bà để thanh toán chế độ BHXH và xác nhận thời gian tham gia BHXH.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Click để xem thông tin