Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học được quy định thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2017

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Quốc Bình (binh***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học được quy định tại Điều 11 Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành như sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của văn bản này.

2. Căn cứ vào các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học; các quy định về kiểm định chất lượng trường tiểu học, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng, đại học; tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch giáo viên tiểu học; nội dung rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực sư phạm cho sinh viên các trường, khoa đào tạo giáo viên tiểu học; những nội dung liên quan đến giáo viên tiểu học trong Điều lệ trường tiểu học và trong các quy định hiện hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT.

Trân trọng! 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin