Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày hỏi:21/02/2017

Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hồng Mai, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì:

1. Doanh nghiệp phát hành xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định tại Điều này và Điều 26 Nghị định này để làm cơ sở cho việc phát hành trái phiếu và công bố cho các đối tượng mua trái phiếu.

2. Phương án phát hành trái phiếu bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này và các nội dung sau:

a) Dự kiến đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu;

b) Dự kiến thị trường phát hành, phân tích về điều kiện thị trường phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành;

c) Dự kiến lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan;

d) Kế hoạch bố trí nguồn vốn, phương thức thanh toán gốc, lãi, và xử lý các rủi ro tài chính.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 90/2011/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin