Trình tự, thủ tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường mầm non

Ngày hỏi:18/02/2017

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường mầm non. Tôi hiện đang dạy học tại trường Mầm non Hoa Sen Huyện Đắk Song Tỉnh Đăk Nông. Trường tôi hiện đang thiếu một phó hiệu trưởng mà tôi hiện tại đang là nguồn cán bộ quy hoạch của trưởng đã được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song phê duyệt. Trường tôi có làm tờ trình xin Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương để bổ nhiệm tôi vào chức danh phó hiệu trưởng. Nhưng ngày 01/12/2016 trường tôi nhận được chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện nhưng trong chủ trương lại nêu "đối với các trường khác thì lấy nhân sự tại chỗ theo như quy hoạch còn riêng trường tôi thì giao cho phòng giáo dục và phòng nội vụ chọn nhân sự và thực hiện các quy trình để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều động bổ nhiệm theo quy định". Chủ trương này của Ủy ban nhân dân huyện đúng hay sai? Có đúng quy trình để thực hiện bổ nhiệm phó hiệu trưởng như quy định không? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 7 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg quy định tình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo như sau:

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

a- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ, công chức được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; cán bộ, công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

- Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

b- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau: đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

3. Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.”

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, hiện tại bạn đang dạy học tại trường mầm non, nay trường bạn đang thiếu phó hiệu trưởng mà bạn đang là nguồn cán bộ quy hoạch của trường đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; trường bạn đã có tờ trình xin ủy ban nhân dân cấp huyện cho chủ trưởng để bổ nhiệm bạn vào chức danh phó hiệu trưởng; nhưng ủy ban nhân dân huyện lại trả lời đối với trường hợp của trường bạn thì việc lựa chọn nhân sự do phòng giáo dục và phòng nội vụ lựa chọn; việc trả lời như vậy là không đúng theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định trên.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự, thủ tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường mầm non. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 27/2003/QĐ-TTg để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.