Làm sao để cấp lại giấy ra viện khi bị mất?

Ngày hỏi:09/02/2017

Làm sao để cấp lại giấy ra viện khi bị mất? Em bị mất giấy ra viện. Em có đến Bệnh viện nơi điều trị để xin lại giấy ra viện thì bệnh viện chỉ cung cấp lại giấy ra viện bản sao. Nhưng bên bảo hiểm thì không nhận bản sao giấy ra viện và yêu cầu phải có bản chính giấy ra viện mới giải quyết chế độ bảo hiểm. Vậy cho em hỏi: Trường hợp bệnh nhân làm mất giấy ra viện có thể xin lại bản chính giấy ra viện được không hay chỉ xin lại được bản sao giấy ra viện? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 19 Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định về cấp giấy ra viện như sau:

"1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ra viện:

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có Điều trị nội trú đã được cấp giấy phép hoạt động;

b) Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm a Khoản này được ký giấy ra viện theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

2. Mẫu và cách ghi giấy ra viện thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Theo quy định trên, thẩm quyền cấp giấy ra viện là các các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có Điều trị nội trú đã được cấp giấy phép hoạt động hoặc Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú được cấp giấy phép hoạt động.

Mặt khác, theo quy định để hưởng các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, trong hồ sơ phải có giấy ra viện, không nêu rõ giấy ra viện bản chính hay bản sao có chứng thực? Hiện nay không có quy định cụ thể về việc cấp lại giấy ra viện bản chính hay cấp lại bản sao giấy ra viện?

Do đó, trước tiên bạn hỏi lại bên phía bệnh viện nơi bạn điều trị để xem có được cấp lại bản chính giấy ra viện hay không? Nếu không được cấp thì bạn sử dụng bản sao do bệnh viện cấp để hưởng chế độ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cấp giấy ra viện khi bị mất. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 14/2016/TT-BYT để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin