Hồ sơ và thủ tục làm thỏa ước lao động

Ngày hỏi:10/02/2014

Em là hoanglong3288***, nhờ anh chị giúp giùm em hồ sơ và thủ tục làm thỏa ước lao động. Em cảm ơn!

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Thỏa ước lao động là văn bản thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. thủ tục ký kết thỏa ước lao động tập thể thì anh/chị tham khảo quy định từ Điều 73 đến Điều 86 Bộ Luật lao động 2012. Nội dung chủ yếu của Thỏa ước thì anh/chị tham khảo Điều 2 Nghị định 196-CP ngày 31/12/1994 hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể nhưng khi soạn thỏa thỏa ước thì không căn cứ theo Nghị định này nữa vì Nghị định này hướng dẫn Bộ luật lao động cũ. Sau khi ký kết thỏa ước lao động thì gửi cho Sở LĐTBXH 1 bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin