Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

Ngày hỏi:28/09/2016

Tôi là Nguyễn Mạnh T. (28 tuổi-Hà Nội), gia đình tôi có một mảnh đất 200 m2 đất thổ cư do ông bà để lại, đã xây nhà trên đất. Năm 2014, gia đình hàng xóm có sang nhà tôi xin chữ ký vào giấy xác nhận ranh giới thửa đất để làm sổ đỏ. Nhưng nay, gia đình tôi muốn được xin cấp sổ đỏ thì họ lại từ chối ký xác nhận ranh giới thửa đất vì có xích mích. Họ nói ranh giới đất này không chính xác, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Tôi muốn hỏi, nếu họ không ký xác nhận ranh giới đất thì nhà tôi có thể làm sổ đỏ không vi trước đó, gia đình tôi không có tranh chấp đất với ai, đóng lệ phí về đất đầy đủ.

Nội dung này được ThS.Luật sư Vũ Hồng Hoa HTX Luật Đống Đa tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Khoản 1, Điều 8, Thông tư 24/2014TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, nhà bạn cần chuẩn bị một số giây tờ sau để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu;

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2004.

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân cần còn phải có bản mô tả về ranh giới thửa đất có xác nhận của những người sử dụng đất liền kề. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, do nhà hàng xóm xích mích nên không ký vào hợp tác ký xác nhận vào bản mô tả về ranh giới thửa đất, dẫn đến bản mô tả về ranh giới thửa đất không có đầy đủ chữ ký xác nhận khiến cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân gặp trở ngại, kéo dài về thời gian.

Căn cứ quy định tại Điều 11, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì:

+ Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

+ Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

+ Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Bởi vậy, trong trường hợp bản mô tả về ranh giới, móc giới thửa đất không có xác nhận của người sử dụng đất liền kề, gia đình bạn vẫn có thể đăng ký quyền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.