Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt HĐLĐ

Ngày hỏi:10/02/2014

Xin cho hỏi nếu người lao động làm việc 5 năm, loại hợp đồng lao động là không thời hạn thì nếu người lao động nghĩ việc và thông báo với nhà tuyển dụng trước 45 ngày thì quyền lợi của người lao động sau khi nghĩ việc sẽ như thế nào? Theo điều bao nhiêu của Bộ luật lao động hiện hành? Bùi Thị Phước Hạnh

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì:

"2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012"

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin