Thủ tục giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hoá doanh nghiệp

Ngày hỏi:01/02/2017

Xin chào luật sư. Tôi xin hỏi khi cổ phần hoá doanh nghiệp NN theo Nghị định 59/2010/NĐ-CP việc sắp xếp lao đông dôi dư do lãnh đạo DN thực hiện hay do người lao động phải đăng ký để được cho là dôi dư khi chuyển đổi DN Thành CPH. Nếu người lao động không đăng ký cam kết tự nguyện dôi dư thì có được hưởng chế độ dôi dư khi chuyển đổi DN không?

Nội dung này được Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội. tư vấn như sau:

Trong Nghị định 92/2010/ND-CPThông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH không hề quy định về tiêu chuẩn để đưa người lao động vào diện dôi dư. Song theo Điều 7, Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH quy định về trách nhiệm của công ty thực hiện sắp xếp lại thì công ty có trách nhiệm lập danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng và danh sách số lao động cần sử dụng. Do đó, lao động dôi dư sẽ do công ty quyết định.

Tuy nhiên, không phụ thuộc vào việc người lao động có tự đăng ký hay do công ty sắp xếp, người lao động thuộc diện dôi dư vẫn sẽ được hưởng các quyền và lợi ích của mình quy định tại Nghị định 91/2010/NĐ-CP và Thông tư 38/2010/TT-BLDTBXH.

Trân trọng!

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

  • Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.
  • Click để xem thông tin