Gói thầu xây lắp giá trị 400 triệu có được chỉ định thầu rút gọn không?

Ngày hỏi:16/01/2017

Gói thầu xây lắp giá trị 400 triệu có được chỉ định thầu rút gọn không? Công ty tôi nhận thi công công trình xây lắp giá trị gói thầu 400 triệu. Vậy theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì công ty tôi có áp dụng được chỉ định thầu rút gọn không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về hạn mức chỉ định thầu như sau:

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Quy định này quy định về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức chỉ định đầu như sau:

+ Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

+  Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Hạn mức chỉ định thầu này áp đụng đối với chỉ định thầu rút gọn. Công ty bạn không thuộc trường hợp được chỉ định thầu rút gọn thì công ty bạn sẽ áp dụng quy định chỉ định thông thường.

- Tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn như sau:

Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

c) Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Như vậy, trong trường hợp của bạn đối với gói thi công công trình xây lắp giá trị gói thầu 400 triệu đồng thì bạn có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chỉ định thầu rút gọn. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 63/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin