Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm những gì?

Ngày hỏi:10/11/2016

Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm những gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Hiện tại em đang có một thắc mắc kính mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho em hỏi: Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm những gì? Rất mong nhận được sự giải đáp của quý anh chị, em xin chân thành cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 75/2015/TT-BTNMT thì dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:

a) Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

c) Nhóm dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin