Trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Ngày hỏi:04/01/2017

Bạn đọc Nguyễn Tấn Minh, địa chỉ mail tan_minh_978****@gmail.com hỏi: Trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Công ty tôi có ý định công bố kinh doanh một loại thuốc lá mới vào thị trường và được yêu cầu đánh giá sự phù hợp của thuốc lá, nên tôi rất thắc mắc quy định về vấn đề này, nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 49/2015/TT-BYT về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;

2. Cấp, cấp lại và thu hồi hiệu lực Giấy Tiếp nhận, Giấy Xác nhận;

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận, cơ quan tiếp nhận đăng ký thông báo công khai sản phẩm thuốc lá đã được cấp Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vfa.gov.vn;

4. Tổ chức việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí cấp Giấy Tiếp nhận và Giấy Xác nhận theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá, được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BYT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin