Cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

Ngày hỏi:04/01/2017

Cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Công ty tôi có ý định công bố kinh doanh một loại thuốc lá mới vào thị trường và được yêu cầu đánh giá sự phù hợp của thuốc lá, nên tôi rất thắc mắc quy định về vấn đề này, nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Thanh Nghi, địa chỉ mail thanh_nghi_098****@gmail.com.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 49/2015/TT-BYT về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, theo đó:

1. Trường hợp không có sự thay đổi hoặc có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến nhưng không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và không vi phạm các mức giới hạn an toàn so với công bố, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá phải định kỳ thực hiện đăng ký lại bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định:

a) 05 (năm) năm đối với cơ sở sản xuất có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng;

b) 03 (ba) năm đối với cơ sở sản xuất không có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng.

2. Việc đăng ký lại bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định được thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận và Giấy Xác nhận, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận theo quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này (có xác nhận của tổ chức cá nhân);

b) Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận lần gần nhất (bản sao);

c) Kết quả kiểm nghiệm về thuốc lá định kỳ do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận (bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu).

4. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo dấu văn bản đến, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm cấp lại Giấy Tiếp nhận theo quy định tại Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Giấy Xác nhận theo quy định tại Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình sản xuất, chế biến làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn so với công bố, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá phải thực hiện lại việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định theo quy định tại các Điều 4, 5, 6 Thông tư này.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về cấp lại Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá, được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BYT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin