Chuyển nơi làm việc giữa công ty mẹ công ty con thì có phải chấm dứt hợp đồng không?

Ngày hỏi:07/01/2017

Chuyển nơi làm việc giữa công ty mẹ công ty con thì có phải chấm dứt hợp đồng không? Cienco1 là công ty mẹ, chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty chúng tôi. Tôi được chấp nhận chuyển về công tác ở Công ty mẹ (Cienco1). Tôi là người đại diện 10% vốn của Cienco1 tại Công ty. Trước đây tôi làm việc tại cơ quan Cienco1 và được điều động xuống công ty thành viên (khi đó đang là DNNN), KS chính từ 2006 và đã mức lương đã hết bậc KS. Hiện nay hệ số lương của tôi là 6.31 (từ 2012) Câu hỏi: Trường hợp của tôi là Cienco1 sẽ điều chuyển về Công ty mẹ hay phải chấm dứt HĐLĐ ở Công ty con sau đó ký lại HĐLĐ mới với Cienco1? Nếu ký lại HĐLĐ thì xếp mức lương mới như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 công ty mẹ công ty con: 

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Người làm việc trong doanh nghiệp là người lao động không phải công chức, viên chức nên không điều chuyển. Dù là Cienco 1 là công ty mẹ đối với công ty anh nhưng mỗi công ty đều hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân riêng, vì vậy trong quan hệ lao động quan hệ lao động giữa công ty và người lao động là khác nhau. Trong trường hợp của anh phải chấm dứt HĐLĐ ở Công ty con sau đó ký lại HĐLĐ mới với Cienco1.

Căn cứ Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định tiền lương do các bên thỏa thuận: 

"1 Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau."

Như vậy, trong trường hợp của anh khi về làm việc công ty mẹ là Cienco1 anh và công ty sẽ thỏa thuận với nhau về mức lương mới phù hợp với năng suất, chức danh của anh.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chuyển nơi làm việc giữa công ty mẹ công ty con. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin