Phải trả lại tiền chuyển nhầm vào tài khoản chứng khoán

Ngày hỏi:23/10/2009
Có phải trả lại tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản chứng khoán?

Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

Với việc nhân viên công ty chứng khoán chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của bạn, bạn đã trở thành “người chiếm hữu... không có căn cứ pháp luật” tài sản thuộc quyền sở người khác. Chủ sở hữu có quyền đòi lại tài sản.
Quyền đòi lại tài sản của chủ sở hữu được quy định tại Điều 256 Bộ luật Dân sự, theo đó “Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó…”.

Theo quy định tại điều luật này, bạn có nghĩa vụ phải trả lại cho chủ sở hữu toàn bộ số tiền đã được chuyển nhầm vào tài khoản. Cũng do bạn không có lỗi trong việc chuyển nhầm số tiền của người khác vào tài khoản nên bạn chỉ phải trả lại toàn bộ số tiền được chuyển nhầm chứ không phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu (nếu có).

Tuy nhiên, do bạn đã sử dụng số tiền này để mua cổ phiếu và bạn đồng ý sẽ lại trả số cổ phiếu này cùng số tiền còn thừa nên để bảo đảm nguyên tắc “hoàn trả toàn bộ” số tiền thì cần xác định trị giá số cổ phiếu ở thời điểm hoàn trả:

a) Nếu ở thời điểm hoàn trả, trị giá số cổ phiếu đã mua cùng số tiền còn thừa không đủ 100 triệu thì bạn phải trả số cổ phiếu, số tiền còn lại và bù thêm số tiền còn thiếu cho đủ 100 triệu đồng;

b) Nếu ở thời điểm hoàn trả, trị giá số cổ phiếu đã mua cùng số tiền còn lại đủ 100 triệu thì bạn chỉ phải trả số cổ phiếu, số tiền còn lại;

c) Nếu ở thời điểm hoàn trả, trị giá số cổ phiếu đã mua cùng số tiền còn lại lớn hơn 100 triệu thì bạn chỉ phải trả số cổ phiếu và một khoản tiền cho đủ 100 triệu đồng;

Ngoài ra, nếu muốn giữ lại số cổ phiếu đã mua để tiếp tục kinh doanh, bạn cũng có thể chọn phương án trả cho công ty chứng khoán 100 triệu đồng tiền mặt để công ty hoàn trả cho chủ sở hữu.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.