Hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:02/01/2017

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện hành. Vợ chồng tôi đang muốn thành lập một công ty cổ phần mà không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Cho tôi hỏi, hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! (Ngô Văn Thuận - Nghệ An)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện hành gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 78/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.