Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Tôi tên là Nguyễn Mạnh Hùng, SĐT: 01698***, tôi muốn hỏi: Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tôi mới vào làm việc tại một đơn vị hành chính, ngành Nội vụ nên rất quan tâm tới nội dung này. Đặc biệt là những quy định mới trong năm nay. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

1. Báo cáo chuyên sâu về một nhiệm vụ, một lĩnh vực công tác, một vấn đề quan trọng cần tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện trong ngành Nội vụ.

2. Báo cáo chuyên đề áp dụng đối với chương trình, dự án, chính sách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác theo yêu cầu cụ thể.

3. Nội dung từng báo cáo theo quy định của pháp luật liên quan hoặc văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.