Báo cáo năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Tôi tên là Trần Dương Minh, địa chỉ mail duongminh456****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Báo cáo năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tôi mới vào làm việc tại một đơn vị hành chính, ngành Nội vụ nên rất quan tâm tới nội dung này. Đặc biệt là những quy định mới trong năm nay. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

1. Các nội dung chủ yếu như báo cáo 6 tháng đầu năm. Trong đó, tập trung tổng hợp, đánh giá toàn diện, cụ thể và so sánh với năm trước về kết quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm; dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm sau; giải pháp tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền.

2. Kết quả công tác tính từ thời điểm gửi báo cáo năm liền kề và ước thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Báo cáo năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.