Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm được quy định thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Vì thế, tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Thụy Diễm (096877***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm:

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 6 Nghị định này, công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập;

b) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.